Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avdelningen Grodan

På avdelningen Grodan arbetar vi med 3-5 åringar och där ett tydligt fokus är social hållbarhet vilket bland annat innebär att acceptera varandras olikheter och likheter och se styrkan i dem.

Vi ser tydligt vikten av grupplärande där varje individ berikar gruppen och gruppen berikar individen. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande och lyhörda pedagoger som lyfter fram barnens styrkor och egenskaper för att stärka deras självförtroende och tillit till sin egen förmåga.

Vi erbjuder små möten med fokus i ett utforskande arbetssätt där barnen får möjlighet till reflektion kring sitt utforskande och lärande, vilket vi tar fasta på och använder som grund för att kunna gå vidare i vårat projektarbete.

Våra miljöer är inspirerande och tillåtande och bjuder in till ett utforskande inom våra olika ämnesområden utifrån våra styrdokument. Vi ser olika strategier och problemlösning. Allt material finns tillgängligt under hela dagen vilket vi kallar för hela dagen perspektivet. På det sättet kan barnen återkomma till sitt utforskande i sin egen takt och utifrån sina intressen. De hittar just sitt uttryckssätt, med hjälp av olika uttryckssät eller de hundra språken. Vi arbetar mycket med okodat material som inte är färdigt, som inte ger svar utan väcker nya frågor.

kontakt grodan

08-606 48 57
072-581 20 28

Senast uppdaterad: 9 mars 2023