Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår förskola

Park Öst förskola ligger i området Ribby i Västerhaninge med närhet till både skog, hästhagar och centrum. Det är en förskola med fem avdelningar.

Park Östs förskola erbjuder tydliga stationer för olika aktiviteter med spännande och varierat material som är tillgängligt för alla barn. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och ser att alla barn är allas ansvar.

På alla avdelningar har vi ateljéer där vi erbjuder olika skapande aktiviteter med lera, färg och återbruksmaterial samt bygg och konstruktion som ger möjligheter för matematiska utmaningar, lek och samspel.

På våra stationer delar barnen naturligt upp sig i mindre grupper. De får många tillfällen till samtal, samarbete och reflektion och utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig på många olika sätt.

På vår gård tar vi fram olika material och skapar stationer som vattenlek, bollek, måleri, musik och rörelse. Vi har en skog på gården som vi kan utforska småkryp, årstider och andra naturfenomen i.

Barns lärande, nyfikenhet och utforskande är i fokus i allt vi gör.

Precis som i övriga förskolor i Haninge kommun arbetar vi mycket med högläsning och dialogisk högläsning för att främja barns språkutveckling.

Vi arbetar medvetet med vårt förhållningssätt gentemot barn och vårdnadshavare. Vi använder oss av metoden ICDP (International Child Development). Det ger oss verktyg att skapa goda relationer för att bygga upp ett förtroende hos de vi möter.

Följ oss gärna på Instagram, VästerhaningeNorraFörskolor

Tillsammans för en hållbar framtid!

Senast uppdaterad: 26 februari 2024