Vår förskola

Park Öst förskola ligger i området Ribby i Västerhaninge med närhet till både skog, hästhagar och centrum. Det är en förskola med sex avdelningar.

Park Östs förskola erbjuder tydliga verkstäder för olika aktiviteter med spännande och varierat material som är tillgängligt för alla barn. Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och ser att alla barn är allas ansvar.

På alla avdelningar har vi ateljéer där vi erbjuder olika skapande aktiviteter med lera, färg och återbruksmaterial samt bygg och konstruktion som ger möjligheter för matematiska utmaningar, lek och samspel.

I våra verkstäder och aktivitetsstationer delar barnen naturligt upp sig i mindre grupper. De får många tillfällen till samtal, samarbete och reflektion och utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig på många olika sätt.

På vår gård tar vi fram olika material och skapar stationer som vattenlek, bollek, måleri, musik och rörelse. Vi har en skog på gården som vi kan utforska småkryp, årstider och andra naturfenomen i.

Barns lärande, nyfikenhet och utforskande är i fokus i allt vi gör.

Tillsammans för en hållbar framtid!

Kontakt för den här sidan: parkostsforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 oktober 2019