Våra avdelningar

På Park Östs förskola finns sex avdelningar, fördelade på två plan.

Igelkotten och Ekorren

Här går de yngsta barnen i åldrar 1–2 år. Miljöerna på avdelningarna är tillåtande och inspirerande och formade för att barnen ska bli självständiga i den. Tillsammans med pedagogerna provar barnen och ges möjligheter för olika uttrycksfomer i form av skapande och konstruerande, både digitalt och analogt. På nedervåningen fnns också vår matsal tillgänglig.

Haren, Grodan, Ugglan och Skatan

Här går barnen i åldrar 2–5 år. Miljöerna på avdelningarna är tillåtande och inspirerande och formade för att barnen ska tillåtas vara självständiga och självgående i dem. Barnen provar sig fram och ges möjligheter för olika uttrycksfomer i form av skapande och konstruerande, både digitalt och analogt, var för sig eller allt tillsammans.

Kontakt för den här sidan: parkostsforskola@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 november 2019